A

Aurore 2020 granskar det Engelska musiklivet

Temat för Aurore – Helsingfors Renässanssmusikfestival 2020 är engelsk musik. 1500-talet präglades i England av intern fred efter årtionden av inbördeskrig, och landet blomstrade, förutom genom freden, också som en följd av kolonialismen. Orosmoment förekom fortsättningsvis, som en följd av religiösa tvister och strider till lands och till sjöss mot yttre fiender. Men genom allt detta skapades i England storslagen och särpräglad musik för kyrka och hov, samt för den förmögna klassens musikbehov. Festivalen gästas av de främsta inhemska musikerna inom genren, samt av den estniska ensemblen Heinavanker, som i sin konsert lyfter fram också hemlandets folkliga koraler vid sidan om den engelska kyrkomusiken.

De fyra konserterna i årets Aurore-festival granskar det Engelska musiklivet ur olika synvinklar. Torsdagens konsert Plots and Intrigues för oss till Elisabet I:s och dynastin Tudors tid, som trots politiska oroligheter var en guldålder för konst och musik. På fredagen flyttar vi oss något bakåt i tiden, till det sena 1400-talet och hör i konserten Line of Beauty musik ur samlingen Eton Choir Book, ett slags kulmination för musiken i den katolska periodens England. På lördagens konsert gästas Aurore av estniska Heinavanker. Konserten Cathedrals and Cottages bjuder på liturgisk musik av Taverner, Frye och Tallis varvad med folkliga koraler ur den estniska andliga traditionen. Aurore avslutas på söndag med konserten Shakespeare’s Playlist, som för oss till sekelskiftet 1600 och den engelska madrigalens korta men synnerligen fruktsamma guldålder. 

Alla konserter i Aurore-festivalen hålls i den arkitektoniskt och akustiskt storslagna Pauluskyrkan i Vallgård. 45 minuter före varje konsert ordnas en artistträff med kaffeservering, vid vilken kvällens musik, instrument och artister presenteras.

Välkommen!

Helsingfors Renässansmusikfestival

Aurore har etablerat sig stadigt i det finländska musiklivet. Festivalen är det enda storskaliga musikevenemanget i vårt land som med professionella krafter fokuserar på renässansens musik. Intresset för festivalen har ökat stadigt, vilket syns både i publiksiffror och i kulturmediabevakning, såväl som i Svenska Kulturfondens beviljade stipendium. Också Yle har tagit som årlig tradition att radiera en av festivalens konserter. Renässansmusiken håller i rask takt på att komma i mode bland musikvänner på samma sätt som barockmusiken gjorde det för trettio år sedan.

Festivalens konstnärliga ledare Kari Turunen har en förklaring till det ökande intresset: ”Renässansmusiken är vacker, stärkande och meditativ. Dess allmänmänskliga och humanistiska kärna suddar ut de många sekler som ligger mellan oss och musikens tillkomsttid. Renässansmusiken har fortfarande ett angeläget budskap och den berör 2000-talets människa i samma anda som den berörde sin egen tids åhörare.” Också i år utlovas himmelskt vacker musik och uttrycksfulla framföranden med sångröster och exotiska renässansinstrument.

Aurore tror på renässansmusikens kvalitet och vill ge publiken möjlighet att bekanta sig med dess kraft. ”När man märker att det saknas någonting i världen kan man antingen sitta och sörja över avsaknaden eller så kan man göra något åt saken. Vi noterade att det framfördes alldeles för litet renässansmusik i Finland och att det inte ordnades tillräckligt mycket konserter – för att inte tala om festivaler med renässansfokus. Så vi beslöt att dra vårt strå till stacken och ordna en festival uttryckligen för den här musiken”, sammanfattar Kari Turunen och fortsätter: ”På det här sättet kunde vi också satsa på fundamenten och sträva efter att presentera musik i tilltalande helhetspaket och i riktiga kontexter.”

En målsättning med Aurore är också att se till balansen mellan sjungen och spelad sakral och världslig musik. ”Samtida dokument ger vid handen att våra renässanstida kolleger inte betraktade gränsen mellan världslig och andlig musik som särskilt intressant. Samma tonsättare som skrev kyrkomotetter producerade också dryckesvisor!” konstaterar Turunen. Andlighet och världslighet tvinnas på ett naturligt sätt ihop under renässansen.

Aurore har planerats av den konstnärliga arbetsgruppen Mats Lillhannus, Petros Paukkunen och Kari Turunen

Naturlig skönhet

Renässansmusiken kännetecknas av rofylldhet och harmoni. Den är vacker oberoende av stilideal och modenycker. För att uppleva den behöver lyssnaren inga förhandskunskaper, för den bygger på naturlagar som var bekanta redan under antiken. Den polyfona, dvs. Flerstämmiga musiken förenar estetiska principer om samklang, rörelse och melodi. Dess konstfulla mångsidighet och uttryckskraft smeker örat på samma sätt som ett vidsträckt landskap eller en geometrisk figur skänker ögonfröjd. Bakom dess upphöjt asketiska yta kan man också ana en underliggande passion. När katedralen i Florens invigdes år 1436 beskrev humanisten Giannozzo Manetti evenemanget så här:

”Kyrkans hela rum fylldes av sådan harmoni från kören och mångahanda instruments samklanf att det kändes som om änglarnas och det himmelska paradisets saliga harmoni och sång hade sänts ner för att i våra öron viska en aldrig tidigare hörd himmelsk skönhet.  Av denna orsak var jag i den stunden så fylld av extas att det var som vore jag delaktig i de saligas liv här på jorden.”

Konstmusikens gryning

Kunskapen om renässansmusiken håller först nu på att ta sin plats som en del av den musikaliska allmänbildningen. För den stora publiken och en stor del av yrkesmänniskorna har den tidiga musikens historia börjat med barocken. Renässansen är emellertid som historisk period minst lika betydelsefull inom musiken som den är inom bildkonst och arkitektur. Under renässansen etablerades konstmusiken som en fast tradition. Den existerade för konstens egen skull. Musiken blev de lärdas och högt utbildades konst. Den symboliserade bildning, makt och välstånd. Furstehov och katedraler tävlade i musikalisk prakt.

I och med boktryckarkonsten möjliggjordes litteraturens spridning över Europa. En häpnadsväckande mängd tonsättare och musiker framträdde och tävlade om makthavarnas gunst och kyrkliga positioner. Via upptäcktsfärderna, de vetenskapliga framstegen och den gryende humanismen öppnades också världsbilden och Europa började för första gången förenas i kulturellt hänseende. Den nya tidens gryning var inne.

Pauluskyrkan

Paavalinkirkko

Aposteln Paulus kyrka står ståtlig vid parken i korsningen mellan Sturegatan och Tavastvägen. De som färdas längs Lahtisleden och riksväg fyra kollar tiden på klocktornets urtavla.

Alla konserter under festivalen hålls i Pauluskyrkan, Sammattivägen 5, Helsingfors. Artistmöte och gratis kaffeservis 45 minuter före konserten.

Biljetter

Biljetter hos holvi.com/shop/aurore/ och vid dörren. Köp biljetter nu!

  • en konsert 25/20 €
  • festivalpass 60/45 €

Biljetter kan också köpas hos Lippupiste.


Aurore – Helsingfors Renässanssmusikfestival organiseras av
Renessanssimusiikkia Paavalinkirkossa rf.
FO-nummer 2585331-7
Co. Sanna-Maarit Hakkarainen
Fredriksgatan 31 A 1 • 00120 Helsingfors