Le Miroir de Musique

Le Miroir de Musique

Le Miroir de Musique är en ensemble specialiserad på musik från den senare medeltiden och renässansen, från trubadurernas guldålder till 1500-talets humanister. Den i Basel baserade ensemblen leds av Baptiste Romain (fiddla, renässansviolin, lira da braccio, säckpipa) och dess medlammar hör till de främsta i den nya generationen musiker specialicerade på tidig musik, många av dem utexaminerade från Schola Cantorum Basiliensis.

Bilden av en Musikalisk spegel är lånad ur Jacobus av Lièges avhandling Speculum musicae och reflekterar vår målsättning att presentera en inlevelsefull bild av medeltidens och renässansens musik i en anda trogen de ursprungliga källorna.

Läs mera om Miroir de Musique här (på engelska).