M

Musiken klingar igen: Aurore – Helsingfors Renässansmusikfestival IX

Den nionde omgången av Aurore – Helsingfors renässansmusikfestival bjuder åter konsertpubliken till Pauluskyrkan 20.-23.1.2022. Efter ett mellanår med nedbantad verksamhet är det igen möjligt att bygga festivalen till ett ambitiöst och ännu mera internationellt evenemang. Det är med särskild glädje och stolthet som vi kan hälsa en av de främsta aktörerna inom den tidiga vokalmusiken, engelska Stile Antico, välkomna till festivalen. Deras konsert The Mystic Rose, på fredagen den 21.1. får vi höra musik skriven för Jungfru Maria under tre sekler och i fyra olika länder.

Festivalen inleds ändå redan torsdag 20.1. med konserten De näsvisa visionärerna, planerad av David Hackston. Den här konserten presenterar musik av 1500-talets musikaliska revolutionärer, skriven av Nicola Vicentino och andra som inspirerats av honom. Före konserten fylls Pauluskyrkan av en ljudinstallation skapad av kanadensaren Paolo Griffin, med inspiration från Vicentinos enharmoniska värld.

På lördag 22.1. presenteras en konsert planerad av Sini Vahervuo, med titeln La Cité des Dames. Här ogiltigförklaras, med renässanstonsättaren Maddalena Casulanas ord, ”den manliga feluppfattningen” om skillnader i begåvning könen emellan. Konserten innehåller sällan framförda verk av kvinnliga tonsättare från renässansen och utgör en fortsättning på den direktströmmade konserten med samma tema i januari 2021.

Festivalen får en värdig avslutning med en minneskonsert för Josquin Desprez på söndag 23.1. Konserten Musikernas furste, planerad av Mats Lillhannus, presenterar ett tvärsnitt av den för 500 år sedan avlidne renässansmästarens musik – kompositioner som högaktades av hans samtida och som under seklernas gång blivit verkliga klassiker i sin genre.

Vi hälsar våra lyssnare välkomna tillbaka till Pauluskyrkan och renässansmusikens mångfald!

Helsingfors Renässansmusikfestival

Aurore har etablerat sig stadigt i det finländska musiklivet. Festivalen är det enda storskaliga musikevenemanget i vårt land som med professionella krafter fokuserar på renässansens musik. Intresset för festivalen har ökat stadigt, vilket syns både i publiksiffror och i kulturmediabevakning, såväl som i Svenska Kulturfondens beviljade stipendium. Också Yle har tagit som årlig tradition att radiera en av festivalens konserter. Renässansmusiken håller i rask takt på att komma i mode bland musikvänner på samma sätt som barockmusiken gjorde det för trettio år sedan.

Festivalens första konstnärliga ledare Kari Turunen har en förklaring till det ökande intresset: ”Renässansmusiken är vacker, stärkande och meditativ. Dess allmänmänskliga och humanistiska kärna suddar ut de många sekler som ligger mellan oss och musikens tillkomsttid. Renässansmusiken har fortfarande ett angeläget budskap och den berör 2000-talets människa i samma anda som den berörde sin egen tids åhörare.” Också i år utlovas himmelskt vacker musik och uttrycksfulla framföranden med sångröster och exotiska renässansinstrument.

Aurore tror på renässansmusikens kvalitet och vill ge publiken möjlighet att bekanta sig med dess kraft. ”När man märker att det saknas någonting i världen kan man antingen sitta och sörja över avsaknaden eller så kan man göra något åt saken. Vi noterade att det framfördes alldeles för litet renässansmusik i Finland och att det inte ordnades tillräckligt mycket konserter – för att inte tala om festivaler med renässansfokus. Så vi beslöt att dra vårt strå till stacken och ordna en festival uttryckligen för den här musiken”, sammanfattar Kari Turunen och fortsätter: ”På det här sättet kunde vi också satsa på fundamenten och sträva efter att presentera musik i tilltalande helhetspaket och i riktiga kontexter.”

En målsättning med Aurore är också att se till balansen mellan sjungen och spelad sakral och världslig musik. ”Samtida dokument ger vid handen att våra renässanstida kolleger inte betraktade gränsen mellan världslig och andlig musik som särskilt intressant. Samma tonsättare som skrev kyrkomotetter producerade också dryckesvisor!” konstaterar Turunen. Andlighet och världslighet tvinnas på ett naturligt sätt ihop under renässansen.

Aurore har planerats av den konstnärliga arbetsgruppen Mats Lillhannus, Sini Vahervuo och David Hackston.

Naturlig skönhet

Renässansmusiken kännetecknas av rofylldhet och harmoni. Den är vacker oberoende av stilideal och modenycker. För att uppleva den behöver lyssnaren inga förhandskunskaper, för den bygger på naturlagar som var bekanta redan under antiken. Den polyfona, dvs. Flerstämmiga musiken förenar estetiska principer om samklang, rörelse och melodi. Dess konstfulla mångsidighet och uttryckskraft smeker örat på samma sätt som ett vidsträckt landskap eller en geometrisk figur skänker ögonfröjd. Bakom dess upphöjt asketiska yta kan man också ana en underliggande passion. När katedralen i Florens invigdes år 1436 beskrev humanisten Giannozzo Manetti evenemanget så här:

”Kyrkans hela rum fylldes av sådan harmoni från kören och mångahanda instruments samklanf att det kändes som om änglarnas och det himmelska paradisets saliga harmoni och sång hade sänts ner för att i våra öron viska en aldrig tidigare hörd himmelsk skönhet.  Av denna orsak var jag i den stunden så fylld av extas att det var som vore jag delaktig i de saligas liv här på jorden.”

Konstmusikens gryning

Kunskapen om renässansmusiken håller först nu på att ta sin plats som en del av den musikaliska allmänbildningen. För den stora publiken och en stor del av yrkesmänniskorna har den tidiga musikens historia börjat med barocken. Renässansen är emellertid som historisk period minst lika betydelsefull inom musiken som den är inom bildkonst och arkitektur. Under renässansen etablerades konstmusiken som en fast tradition. Den existerade för konstens egen skull. Musiken blev de lärdas och högt utbildades konst. Den symboliserade bildning, makt och välstånd. Furstehov och katedraler tävlade i musikalisk prakt.

I och med boktryckarkonsten möjliggjordes litteraturens spridning över Europa. En häpnadsväckande mängd tonsättare och musiker framträdde och tävlade om makthavarnas gunst och kyrkliga positioner. Via upptäcktsfärderna, de vetenskapliga framstegen och den gryende humanismen öppnades också världsbilden och Europa började för första gången förenas i kulturellt hänseende. Den nya tidens gryning var inne.

Pauluskyrkan

Paavalinkirkko

Aposteln Paulus kyrka står ståtlig vid parken i korsningen mellan Sturegatan och Tavastvägen. De som färdas längs Lahtisleden och riksväg fyra kollar tiden på klocktornets urtavla.

Alla konserter under festivalen hålls i Pauluskyrkan, Sammattivägen 5, Helsingfors. Artistmöte och gratis kaffeservis 45 minuter före konserten.

Biljetter

Biljetter hos holvi.com/shop/aurore/ och vid dörren. Köp biljetter nu!

  • en konsert 25/20 €
  • festivalpass 60/45 €

Biljetter kan också köpas hos Lippupiste.


Aurore – Helsingfors Renässanssmusikfestival organiseras av
Renessanssimusiikkia Paavalinkirkossa rf.
FO-nummer 2585331-7
Co. Sanna-Maarit Hakkarainen
Fredriksgatan 31 A 1 • 00120 Helsingfors