To 26.1. • Näsvisa visionärer – Nicola Vicentino och den nygamla harmonin

År 1551 drev tonsättarna-teoretikerna Nicola Vicentino och Vicente Lusitano en intensiv debatt om den ”moderna musiken”. Vicentino delade in oktaven i hela 31 toner och hans enharmoniska madrigaler som framförs under denna konsert torde vara de första mikrotonala kompositionerna i Västvärlden sedan antikens Grekland. Tonsättaren själv bedömde dessa som ”cosa nuova et molto difficile” – någonting nytt och mycket utmanande. I programmet hörs också klaver- och vokalmusik  av Lusitanos och Vicentinos samtida kolleger, som även de försökte utnyttja den diatoniska och kromatiska musikens möjligheter till dess yttersta gränser.

Före den egentliga konserten hörs den kanadensiska tonsättaren Paolo Griffins ljudinstallation baserad på Vicentinos tonspråk, som en ingång för lyssnaren till konsertens harmoniska värld. Installationen börjar ljuda kl. 18.30.

Artister

 • Linnéa Sundfær-Casserly, sopran
 • Sirkku Rintamäki, mezzo
 • David Hackston, alt
 • Martti Anttila, tenor
 • Sampo Haapaniemi, bas
 • Matias Häkkinen, cembalo
 • Ilpo Laspas, orgel
 • Joel Ward, live-elektronik

Tonsättare

 • Nicolà Vicentino
 • Vicente Lusitano
 • Carlo Gesualdo
 • Luzzasco Luzzaschi m.fl.

Biljetter, plats och tid

Torsdag 26.1.2023 kl. 19 i Pauluskyrkan. Artistträff och gratis kaffeservering 45 minuter före konserten i församlingshusets nedre sal invid kyrkan.

Biljetter hos holvi.com/shop/aurore/ och vid dörren en timme före konserten (kortbetalning önskvärt). Köp biljetter nu!

 • Enskild konsert 25/20 €
 • Festivalpass 60/50 €