Fr 20.5. • Musikernas furste – 500 år sedan Josquin Desprez död

Den 27. augusti 1521 avled den mest inflytelserika och berömda tonsättaren i Europa, Josquin Desprez. Det musikaliska arvet efter honom hörs i verk genom hela den följande renässansperioden och ännu flera decennier efter hans död omtalades han som musicorum princeps (”musikernas furste”), ett ojämförligt tonsättarideal. I konserten får vi höra ett tvärsnitt av Josquins musikaliska produktion, bland annat den storslagna motetten Pater Noster – Ave Maria, som tonsättaren i sitt testamente önskade att kören i hans hemkyrka skulle sjunga till hans minne.

Artister

Tonsättare

  • Josquin Desprez
  • Nicolas Gombert m.fl.

Biljetter, plats och tid

Fredag 20.5.2022 kl. 20 i Pauluskyrkan. Artistträff och gratis kaffeservering 45 minuter före konserten i församlingshusets nedre sal invid kyrkan.

Biljetter hos holvi.com/shop/aurore/ och vid dörren en timme före konserten (kortbetalning önskvärt). Köp biljetter nu!

  • Enskild konsert 25/20 €
  • Festivalpass 60/45 €