M

Minkälaisia yhtymäkohtia renessanssimusiikilla on esimerkiksi renessanssin kuvataiteisiin ja tieteeseen?

”Musiikissa ei varsinaisesti voi löytää sellaista kytköstä antiikkiin kuin muissa taiteissa tai tieteissä. Samat humanistispainotteiset ihanteet, uuden ajan korostus ja keskiaikaisen järjestyksen kumoaminen ovat kuitenkin läsnä myös musiikissa. Tonaalisuutta on usein verrattu kuvataiteen perspektiiviin kumouksellisuudessaan.”

 – Auroren taiteellinen johtaja Kari Turunen